Kommunalbanken
Brukernavn:
Passord:
    Min Side

Kommunalbanken har bygd opp to internettjenester, som vil gi våre kunder bedre og oppdatert informasjon om sine lån i Kommunalbanken.  Disse er Min låneportefølje og Min gjeldsforvaltning. Sistnevnte er et mer omfattende program, men lett å bruke når du først kommer i gang. Programmene finnes tilgjengelig som egne menypunkt etter innlogging.

Min låneportefølje gir informasjon om låntagers portefølje og lånehistorikk for løpende lån i Kommunalbanken. Informasjonen som vises, er oppdatert med opplysninger en dag tilbake i tid (dagens endringer oppdateres over natten). Det kan simuleres nedbetalingsplaner for nytt eller eksisterende lån. Simulering av lån kan gjøres både fra innloggingssiden eller inne i selv web-modulen.

Min gjeldsforvaltning er et låneforvaltningsprogram i en utvidet versjon av Min låneportefølje. Her kan du opprette flere porteføljer med lån fra flere långivere og renteinstrumenter. Du kan lage rapporter som velger data fra i dag og tilbake i tid. Min gjeldsforvaltning regner ut rentedurasjon, som kan være aktuelt i den finansielle rapportering for mange av våre kunder. Oppdatert låneportefølje i Kommunalbanken legges i egen mappe.

Min låneportefølje og Min gjeldsforvaltning er forbeholdt Kommunalbankens lånekunder, og det er kun mulig å komme inn på egen portefølje. Tilgang til denne portalen gis kun til personer ansatt hos vår lånekunde.

For mer informasjon om tilgang, se Hjelp.